pages-headerՎոկալ արվեստ
Նկարագիր
«Կատարողական արվեստ» մասնագիտության «Վոկալ արվեստ» /ակադեմիական երգեցողություն, ժողովրդական երգեցողություն, ջազ և փոփ երգեցողություն/ մասնագիտացումներով բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողը կունենա համալիր գիտելիքներ՝ հայ և արտասահմանյան երաժշտական արվեստի, տվյալ մասնագիտացման կատարողական արվեստի, երկացանկի մասին, կկարողանա, ըստ իր մասնագիտացման, կատարել և մեկնաբանել երաժշտական ստեղծագործություններ, իրականցնել գործունեություն որպես երաժիշտ-կատարող, երաժշտական թատրոնի արտիստ և դասավանդող։

Մասնագիտացումներ

conservatory