pages-headerԳիտական խորհուրդ
Welcome

Սոնա Հովհաննիսյան

Նախագահ

Գործունեություն

Կոնսերվատորիայի Գիտական խորհուրդը ռեկտորի նախագահությամբ գործող կառավարման մարմին է, որը համակարգում և կարգավորում է բուհի ուսումնական, գիտական և գիտաստեղծագործական գործունեությունը։

Խորհուրդը հաստատում է Կոնսերվատորիայի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնակարգերն ու ներբուհական կարգապահական կանոնները. հաստատում է բուհի կրթական ծրագրերը, ուսումնական պլաններն ու առարկայական ծրագրերը. քննարկում հաստատության գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները, լսում հաղորդումներ Կոնսերվատորիայում կատարվող գիտահետազոտական, ստեղծագործական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մասին:

Գիտխորհուրդը նաև իրականացնում է բուհի գիտական, ստեղծագործական և ուսումնամեթոդական գործունեությանն առնչվող այլ լիազորություններ, որոնք բխում են իր և Կոնսերվատորիայի կանոնադրություններից: Խորհրդի նիստերը հրավիրվում են ամիսը մեկ անգամ։

Կազմ

Conservatory

Ծովինար Մովսիսյան

դոց., արվ. թեկնածու

Conservatory

Արամ Հովհաննիսյան

Conservatory

Դավիթ Ղազարյան

պրոֆ.

Conservatory

Սոնա Հովհաննիսյան

պրոֆ.

Արձանագրություններ

Card

«Նիստի արձանագրության քաղվածք (9 փետրվարի, 2022թ.)»

Card

«Նիստի արձանագրության քաղվածք (9 փետրվարի, 2022թ.)»

Card

«Նիստի արձանագրության քաղվածք (9 փետրվարի, 2022թ.)»

Card

«Նիստի արձանագրության քաղվածք (9 փետրվարի, 2022թ.)»

ՈՒնե՞ք հարցեր

Օլյա Նուրիջանյան

Գիտական քարտուղար

(+374) 93 26 00 75

acc@conservatory.am