pages-headerՈւսանողական խորհուրդ
Welcome

Վահե Միկոյան

Ուսանողական խորհրդի նախագաh

Գիտելիքն անգնահատելի արժեք է, սակայն ուսանողական կյանքը չի սահմանափակվում լսարանով։ Այն ավելի հետաքրքիր ու բովանդակալից է դառնում նաև ներբուհական տարբեր միջոցառումներով, որոնց նախաձեռնողներից մեկն էլ Կոնսերվատորիայի Ուսանողական խորհուրդն է:

Գործունեություն

Երևանի​ ​Կոմիտասի​ ​անվան​ ​պետական​ ​կոնսերվատորիայի​ Ուսանողական​ ​խորհուրդը​ ԵՊԿ​ ​ուսանողական​ ​ինքնակառավարման​, սովորողներին​ ​միավորող​, ​նրանց​ ​շահերը​ ​պաշտպանող ընտրովի​ ​ներկայացուցչական​ ​մարմին​ ​է​:

Ուսխորհուրն​ ​ապահովում​ ​է​ ​ուսանողական​ ​ինքնակառավարման​ ​գործընթացները​ ԵՊԿ սովորողների​ ​շրջանում և​ ​ուսանողների​ ​մասնակցությունը​ բուհի​ ​կառավարմանը​, արտահայտում​ և ​պաշտպանում​ ​է​ ​նրանց​ ​շահերմ ու իրավունքները​, նպաստում​ ​նրանց կրթական​, ​գիտական​, ​ստեղծագործական​, ​ֆիզիկական​, բարոյական​ և​ ​հոգեւոր զարգացմանը​:

Անդամներ

Conservatory

Փահլևանյան Ալինա

ssss

Դարձիր ուսանողական խորհրդի անդամ

«Երաժշտական Հայաստան» գիտական միջազգային ամսագրում տպագրվող հոդվածներն ընդգրկում են «Երաժշտական արվեստ» մասնագիտության ուսումնասիրությունների բոլոր բնագավառներ՝ երաժշտության պատմություն, տեսություն, ֆոլկլորագիտություն, կատարողական արվեստի պատմություն և տեսություն, ինչպես նաև երաժշտության հետ առնչվող միջդիսցիպլինար մասնագիտացումների ոլորտը:

Ամսագրում հրատարակվում են Հայաստանում և արտերկրում բնակվող մասնագետների հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով գրված հոդվածները, որոնք համապատասխանում են սույն նորմերին ու պահանջներին:

Հրատարակման ենթակա հոդվածները ներկայացվում են ԵՊԿ Հրատարակչություն տպագիր տարբերակով 0001, Երևան, Մարկ Գրիգորյան 2, 103 սենյակ և Word տարբերակով yerazhshtakanHayastan@gmail.com ու MusicalArmenia@gmail.com էլ. հասցեներին: Յուրաքանչյուր տարվա Nº1-ի նյութերն ընդունվում են մինչև մայիսի 31-ը, իսկ Nº2-ի նյութերը՝ մինչև նոյեմբերի 30-ը: Թղթային տարբերակի դեպքում հոդվածի յուրաքանչյուր էջին պետք է լինի հեղինակի(ների) ստորագրություն(ները):

Հոդվածները քննարկվում են խմբագրական կոլեգիայի նիստում հրատարակչություն ներկայացնելուց առնվազն երկու շաբաթ առաջ և հրատարակվում են համաձայն սույն կարգին:

Ուշադրությո՛ւն. Խմբագրական կոլեգիան կարող է մերժել հոդվածի հրապարակումը «Երաժշտական Հայաստան» ամսագրում՝ վերը նշված նորմերին և պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում: Կոլեգիայի որոշումն ենթակա չէ բողոքարկման:

ՈՒնե՞ք հարցեր

Վահե Մկոյան

Ուխ. նախագահ

(+374) 95 098001

mkoyan_vahe@mail.ru