pages-headerԵրաժշտական արվեստ
Առաքելություն
«Երաժշտական արվեստ» մասնագիտությամբ կրթություն ապահովող կոմպոզիցիայի ամբիոնը պատրաստում է բանիմաց, լայնախոհ և արդի երաժշտական աշխարհին համահունչ երիտասարդ կոմպոզիտորների:

Ուսման ընթացքում սովորողը զինվում է արտասահմանյան և հայ երաժշտության պատմության, տեսության և գեղագիտության վերաբերյալ գիտելիքներով։ Արդյունքում կոմպոզիցիայի բաժնի շրջանավարտը լիարժեք տիրապետում է անցյալի և արդի երաժշտական ձևերին, ժանրերին, արտահայտչամիջոցներին և տեխնիկաներին ու կարողանում է կիրառել դրանք սեփական ստեղծագործություններում:

Փաստեր

Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

Ստացվող որակավորում

Արվեստի բակալավր Արվեստի մագիստրոս

Ուսման տևողությունը

Բակալավրիատ՝ 4 տարի Մագիստրատուրա՝ 2 տարի

Ուսման վարձը

ՀՀ և Արցախ / 700.000 ՀՀ դրամ
Սփյուռքահայեր / 700.000 ՀՀ դրամ
Օտարերկրացիներ / 900.000 ՀՀ դրամ

Ուսանողների թիվը

Բակալավրիատ՝ 71
Մագիստրատուրա՝ 30

Ուսումնական լրիվ աշխատածավալը

Բակալավրիատ` 240 ECTS կրեդիտ
Մագիստրատուրա` 120 ECTS կրեդիտ

Մասնագիտացումներ

Welcome
Կոմպոզիցիա
Դասախոսական կազմ

Name Surname

Position

Name Surname

Position

Name Surname

Position

Name Surname

Position

Name Surname

Position

Միջոցառումներ

events
Sep14

Opera House

19:00

events
Oct4

Opera House

19:00

events
Nov28

Opera House

19:00

Նորություններ

news

The Opera Studio with its symphony orchestra

2022-11-02

The Opera Studio with its symphony orchestra and choir is situated in one of the YSC buildings. The Studio has at its disposal the Big Hall with teater stage (275 seats), where the studio participants, both teachers and students: producers, conduictors, orchestra musicians and choir singers, stage the operas.