pages-headerԿատարողական և ստեղծագործական բարձրագույն վարպետության լրացուցիչ կրթություն
Առաքելություն
Կատարողական և ստեղծագործական բարձրագույն վարպետության լրացուցիչ կրթությունը նպատակաուղղված է հետբուհական մասնագիտական կյանքը հարստացնելուն և նոր մակարդակ բարձրացնելուն։

Հայաստան և Արցախ

Սփյուռք և Միջազգային