pages-headerԿատարողական արվեստ
Առաքելություն
Կատարողական արվեստի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հմտություններ, հայեցակարգեր ու մեթոդաբանություն, որոնք բավարար են գործիքին տիրապետելու մակարդակը ներկայացնելու և պատշաճ մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար:

Ծրագիրն ամբողջությամբ և ջանադրաբար յուրացրած շրջանավարտները կարողանում են կատարել և մեկնաբանել տարբեր դարաշրջանների դասական երաժշտություն թե՛ որպես մենակատար և թե՛ որպես անսամբլի/նվագախմբի երաժիշտ: Լիարժեքորեն գիտեն պատմական տարբեր դարաշրջանների արտահայտչամիջոցները և տեխնիկաները, ազատորեն կիրառում են դրանք գործնական աշխատանքում, տեղյակ են արտասահմանյան և հայ երաժշտության կատարողական նվագացանկին, տիրապետում են բեմական կատարման հմտություններին:

Փաստեր

Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

Ստացվող որակավորում

Արվեստի բակալավր Արվեստի մագիստրոս

Ուսման տևողությունը

Բակալավրիատ`4 տարի Մագիստրատուրա` 2 տարի

Ուսման վարձը

ՀՀ և Արցախ` 700,000 ՀՀ դրամ
Սփյուռքահայեր` 700,000 ՀՀ դրամ
Օտարերկրացիներ` 900,000 ՀՀ դրամ

Ուսանողների թիվը

Բակալավրիատ՝ 200
Մագիստրատուրա՝ 75

Ուսումնական լրիվ աշխատածավալը

Բակալավրիատ` 240 ECTS կրեդիտ
Մագիստրատուրա` 120 ECTS կրեդիտ

Մասնագիտացումներ

events

Գործիքային կատարողականություն

events

Վոկալ արվեստ

events

Դիրիժորություն

Դասախոսական կազմ

Name Surname

Position

Name Surname

Position

Name Surname

Position

Name Surname

Position

Name Surname

Position

Միջոցառումներ

events
Jan19

Opera House

19:00

events
Dec22

Opera House

19:00

events
Nov7

Opera House

19:00

Նորություններ

news

The Opera Studio with its symphony orchestra

2022-11-29

The Opera Studio with its symphony orchestra and choir is situated in one of the YSC buildings. The Studio has at its disposal the Big Hall with teater stage (275 seats), where the studio participants, both teachers and students: producers, conduictors, orchestra musicians and choir singers, stage the operas.