pages-headerԺողովրդական երգեցողություն
Նկարագիր
«Կատարողական արվեստ» մասնագիտության «Վոկալ արվեստ» /ժողովրդական երգեցողություն/ մասնագիտացմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողը կունենա համալիր գիտելիքներ՝ հայ և արտասահմանյան երաժշտական արվեստի, հայ ավանդական երաժշտական արվեստի, իր մասնագիտացման կատարողական արվեստի, երկացանկի մասին, կկարողանա կատարել և մեկնաբանել տարբեր ժամանակաշրջանների և ոճերի հայ ավանդական երաժշտություն թե՛ որպես մենակատար, թե՛ որպես անսամբլային արտիստ, կկարողանա իրականացնել գործունեություն որպես երաժիշտ-կատարող և դասավանդող։

ՀՀ քաղաքացիներ

Արտերկրի քաղաքացիներ