pages-headerՌեկտորատ
Welcome

Լիլիթ Երնջակյան

Նախագահ

ԵՊԿ Կառավարման խորհրդի հիմնական առաքելությունն է երաժշտական Մայր բուհում հոգևոր-մշակութային արժեքների պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված ստեղծագործ ծրագրերի հաստատումը, դրանց համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների կարգավորումն ու ռեկտորի ընտրության պատասխանատու գործընթացի ապահովումը։ <br /> <br />Օժտված երաժիշտների մասնագիտական առաջընթացի ապահովման, շարունակական կատարելագործման, ինչպես նաև հայ երաժշտարվեստին ծառայելու կոմիտասյան պատգամները կյանքի կոչող ձեռնարկումներով և տարաբնույթ օժանդակության խնդիրներով, խորհուրդն առաջնորդվում է կառավարման էթիկայի բարձր չափանիշներով։

Գործունեություն

ԵՊԿ ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որն իր կանոնակարգով սահմանված լիազորությունների շրջանակում շաբաթը մեկ անգամ քննարկում է ԵՊԿ գործունեությանը, ուսումնական ընթացակարգերին վերաբերվող հարցեր:Ռեկտորատը գլխավորում է ԵՊԿ ռեկտորը և ընդգրկում է պրոռեկտորներին, գիտական քարտուղարին, ռեկտորի օգնականներին և խորհրդատուներին, ֆակուլտետների դեկաններին ու գիտական և ուսումնական մասի ղեկավարին։ Ռեկտորատի նիստի օրակարգն ու դրա ժամանակ կայացած որոշումներն արձանագրվում են գիտական քարտուղարի կողմից և կենսագործվում ռեկտորի հրամաններով:

Կազմ

Conservatory

Փահլևանյան Ալինա

արվ. թեկնածու, պրոֆ.

Conservatory

Փահլևանյան Ալինա

արվ. թեկնածու, պրոֆ.