pages-headerՌեկտորատ
Welcome

Սոնա Հովհաննիսյան

Ռեկտոր

Գործունեություն

ԵՊԿ ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որն իր կանոնակարգով սահմանված լիազորությունների շրջանակում շաբաթը մեկ անգամ քննարկում է ԵՊԿ գործունեությանը, ուսումնական ընթացակարգերին վերաբերվող հարցեր:Ռեկտորատը գլխավորում է ԵՊԿ ռեկտորը և ընդգրկում է պրոռեկտորներին, գիտական քարտուղարին, ռեկտորի օգնականներին և խորհրդատուներին, ֆակուլտետների դեկաններին ու գիտական և ուսումնական մասի ղեկավարին։ Ռեկտորատի նիստի օրակարգն ու դրա ժամանակ կայացած որոշումներն արձանագրվում են գիտական քարտուղարի կողմից և կենսագործվում ռեկտորի հրամաններով:

Կազմ

Conservatory

Ծովինար Մովսիսյան

Գիտական գծով պրոռեկտոր

Conservatory

Արամ Հովհաննիսյան

Ուսումնական գծով պրոռեկտոր

Conservatory

Քրիստինե Մեյմարյան

Ֆինանսա-տնտեսական գծով պրոռեկտոր

Conservatory

Դավիթ Ղազարյան

Ռեկտորի խորհրրդատու, պրոֆեսոր