pages-headerԵՊԿ անձնակազմի հրապարակումներն այլ հրատարակչություններում

Նկարագրություն

ԵՊԿ պաշտոնական մամուլում իրենց հրապարակումներից զատ բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմն ունի հայաստանյան և միջազգային հեղինակավոր հրատարակչություններում հրատարակվելու հարուստ փորձ, ինչն ոչ միայն նպաստել է Կոնսերվատորիայի դասախոսների որակավորման առաջխաղացմանը, այլ նաև նպաստել է բուհի գիտական վարկանիշի բարձրացմանը:

Հրապարակումներ

Card

<<Երաժշտական Հայաստան>> N54 (N1, 2018թ․)

Card

<<Երաժշտական Հայաստան>> N54 (N1, 2018թ․)

Card

<<Երաժշտական Հայաստան>> N54 (N1, 2018թ․)

Card

<<Երաժշտական Հայաստան>> N54 (N1, 2018թ․)

Ինչպե՞ս ներկայացնել Ձեր նյութը հրատարակման ԵՊԿ Հրատարակչությունում

Այլ հրատարակչություններում հրատարակվելու նորմերին և պահանջներին ծանոթացեք տվյալ հրատարակչության պաշտոնական կայքէջում: