pages-headerԱկադեմիական երգեցողություն
Նկարագիր
«Կատարողական արվեստ» մասնագիտության «Վոկալ արվեստ» /ակադեմիական երգեցողություն/ մասնագիտացմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողը կունենա համալիր գիտելիքներ՝ հայ և արտասահմանյան երաժշտական արվեստի, վոկալ կատարողական արվեստի, երկացանկի մասին, կկարողանա կատարել և մեկնաբանել երաժշտական ստեղծագործություններ, կտիրապետի կատարողական տեխնիկաների և ոճերի, եվրոպական հիմնական լեզուների ճիշտ առոգանությանը, կունենա բեմական կատարման հմտություններ, կկարողանա իրականցնել գործունեություն որպես երաժիշտ-կատարող, երաժշտական թատրոնի արտիստ և դասավանդող։

ՀՀ քաղաքացիներ

Արտերկրի քաղաքացիներ