pages-headerԵՊԿ անձնակազմի հրապարակումներն ԵՊԿ Հրատարակչությունում

Նկարագրություն

ԵՊԿ պաշտոնական մամուլում հրատարակվելուց բացի բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմին ընձեռվում է հնարավորություն հրապարակել իրենց ուսումնասիրություններն ԵՊԿ Հրատարակչությում հեղինակային մենագրությունների, ժողովածուների, դասագրքերի և ձեռնարկների տեսքով:

Հրապարակումներ

Card

<<Երաժշտական Հայաստան>> N54 (N1, 2018թ․)

Card

<<Երաժշտական Հայաստան>> N54 (N1, 2018թ․)

Card

<<Երաժշտական Հայաստան>> N54 (N1, 2018թ․)

Card

<<Երաժշտական Հայաստան>> N54 (N1, 2018թ․)

Ինչպե՞ս ներկայացնել Ձեր նյութը հրատարակման ԵՊԿ Հրատարակչությունում

Համաձայն ԵՊԿ Հրատարակչության կանոնակարգի, հեղինակն ԵՊԿ Հրատարակչության հետ կնքում է պայմանագիր:

Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ ԵՊԿ Հրատարակչության ստանձնում է սահմանված ժամկետներում լույս ընծայել պատվիրված նյութը, իսկ պատվիրատուն

Հրապարակման Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են պայմանգրի առանձին կետերով:

Հաստատված գնացուցակի

Նյութերն ընդունվում են ձեռագիր կամ մեքենագիր ԵՊԿ Հրատարակչություն 0001, Երևան, Մարկ Գրիգորյան 2, 103 սենյակ և համակարգչային շարվածքով yerazhshtakanHayastan@gmail.com ու MusicalArmenia@gmail.com էլ. Հասցեներին:

Նյութերն ընդունվում են պայմանագրով սահմանված ժամկետներում: