pages-headerԸնդունելություն
Նկարագիր
Ընդունելության բաժինը ներառում է այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը դիմորդին կօգնի պատշաճ կերպով դիմել և հաջողությամբ ընդունվել Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա։

Այն բաժանված է ըստ կրթական աստիճանների՝ արվեստի, արվեստի տեսության և պատմության բակալավրիատ և մագիստրատուրա, արվեստի տեսության և պատմության ասպիրանտուրա ու նաև որակավորման ծրագրեր։

Կրթական աստիճաններ

events

Բակալավրիատ

Չորսամյա կրթություն երաժշտական արվետ, կատարողական արվեստ, և երաժշտության տեսություն և պատմություն մասնագիտացումներում։
events

Մագիստրատուրա

Երկամյա կրթություն երաժշտական արվետ, կատարողական արվեստ, և երաժշտության տեսություն և պատմություն մասնագիտացումներում։
events

Ասպիրանտուրա

Եռամյա կամ չորսամյա կրթություն արվեստի տեսության և պատմության մասնագիտացմամբ։
events

Որակավորման ծրագրեր

Ֆակուլտատիվ դասընթացներ, նախապատրաստական դասընթացներ, կատարողական և ստեղծագործական բարձրագույն վարպետության լրացուցիչ կրթություն։