pages-headerԸնդունելություն
Նկարագիր
Ընդունելության բաժինը ներառում է տեղեկատվություն ընդունելության քննությունների հայտագրման, անհրաժեշտ փաստաթղթերի, ընդունելության քննությունների, ընդունելության մրցույթի մասին։

Կրթական աստիճաններ

events

Բակալավրիատ

Չորսամյա կրթություն «Երաժշտական արվետ», «Կատարողական արվեստ» և «Արվեստի տեսություն և պատմություն» մասնագիտություններում
events

Մագիստրատուրա

Երկամյա կրթություն ե «Երաժշտական արվետ», «Կատարողական արվեստ» և «Արվեստի տեսություն և պատմություն» մասնագիտություններում
events

Ասպիրանտուրա

Եռամյա կամ չորսամյա կրթություն «Արվեստի տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ
events

Որակավորման ծրագրեր

Ֆակուլտատիվ դասընթացներ, նախապատրաստական դասընթացներ, կատարողական և ստեղծագործական բարձրագույն վարպետության լրացուցիչ կրթություն