pages-headerԵրաժշտական արվեստ
Առաքելություն
Ընտրելով «Երաժշտական արվեստ» բակալավրի մասնագիտությունը, ուսանողը սկսում է կոմպոզիտորական ուղղին, որն հաղթահարելիս ապագա երգահանը ձեռք է բերում գիտելիքներ և կարողություններ՝ ակադեմիական երաժշտության տարբեր ժանրերում ինքնուրույն ստեղծագործելու համար:

Մասնագիտացման այս փուլում ուսանողը ստանում է նաև մանկավարժական փորձ և մեթոդներ՝ դասախոսի սեփական դասավանդման օրինակով՝ սեփական գիտելիքներն ու հմտություններն ապագա երաժշտական սերնդին փոխանցելու համար:

Մասնագիտացումներ

Welcome
Կոմպոզիցիա