pages-headerԵրաժշտական արվեստ
Նկարագիր
Ընտրելով «Երաժշտական արվեստ» մասնագիտությունը բակալավրի կրթական ծրագրում՝ ուսանողը ձեռք է բերում գիտելիքներ և կարողություններ՝ ակադեմիական երաժշտության տարբեր ժանրերում ինքնուրույն ստեղծագործելու համար, սկսում կոմպոզիտորի մասնագիտական ուղին։

Այս կրթական ծրագրի ուսումնասիրության ավարտին կոմպոզիտորները կկարողանան ստեղծագործել տարբեր ժանրերում, ճանաչել և տիրապետել անցյալի և մերօրյա երաժշտարվեստի արտահայտչամիջոցներին, համագործակցել իր երաժշտության կատարողների և երաժշտական ոլորտի այլ մասնագետների հետ և այլն:

Մասնագիտացում

Welcome
Երաժշտական արվեստ (Կոմպոզիցիա)