pages-headerԵրաժշտագիտություն
Առաքելություն
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի՝ «Արվեստի տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ կրթություն ապահովող երաժշտագիտության ամբիոնը պատրաստում է շրջահայաց, ուշիմ, պատասխանատվության բարձր զգացումով մասնագետների։

Ուսումնառության ընթացքում ուսանողները հարստացնում են սեփական գիտելիքները մասնագիտական ոլորտում և վերջնարդյունքում՝ լիովին տիրապետում են երաժշտագիտական աշխատանքի տարբեր ձևաչափերին, անցյալի և արդի երաժշտարվեստի արտահայտչամիջոցներին և տեխնիկաներին, արևմտյան և հայ երաժշտության պատմությանը, տեսությանը և գեղագիտությանը վերաբերող լայն գիտելիքների։

Աստիճաններ