pages-header«Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դասախոսների ուսումնամեթոդական հոդվածների ժողովածու» տարեգիրք

Նկարագրություն

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի գործունեության կարևորագույն ոլորտն է հանդիսացել մասնագիտական գրականության հրատարակումը։ 2004 թվականից ԵՊԿ Հրատարակչությունում պարբերաբար սկսեցին լույս տեսնել բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտամեթոդական և ուսումնամեթոդական հոդվածների ժողովածուները։ Նրանցում կոնսերվատորիայի դասախոսներն իրենց փորձառությունն են կիսում գործընկերների և երիտասարդ մասնագետների հետ՝ կրթական արդի միտումներին համընթաց որոնելով և առաջարկելով դասավանդման նոր ուղղիներ ու մեթոդներ: 2004-2012 թթ. ընթացքում հրատարակվեցին 9 ժողովածու, այնուհետև՝ որոշ ընդմիջումից հետո, 2019 թվականից վերսկսվեց ժողովածուի հրատարակումը և լույս տեսավ ժողովածուի 10-րդ հոբելյանական թողարկումը:

Խմբագրական խորհուրդ

Conservatory

Լիլիթ Երնջակյան

արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ

Conservatory

Սոնա Հովհաննիսյան

պրոֆեսոր, ԵՊԿ ռեկտոր

Conservatory

Ծովինար Մովսիսյան

արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ, ԵՊԿ գիտական գծով պրոռեկտոր

Conservatory

Իրինա Զոլոտովա

արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Ժողովածուներ

Card

Ուսումնամեթոդական աշխատանքների ժողովածուներ, Պրակ 1 (2004թ.)

Card

Ուսումնամեթոդական աշխատանքների ժողովածուներ, Պրակ 1 (2004թ.)

Card

Ուսումնամեթոդական աշխատանքների ժողովածուներ, Պրակ 1 (2004թ.)

Card

Ուսումնամեթոդական աշխատանքների ժողովածուներ, Պրակ 1 (2004թ.)

Ինչպե՞ս ներկայացնել Ձեր նյութը հրատարակման «Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դասախոսների ուսումնամեթոդական հոդվածների ժողովածու» տարեգրքում

«Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դասախոսների ուսումնամեթոդական հոդվածների ժողովածու» տարեգրքում կարող են տեղ գտնել ԵՊԿ բոլոր ամբիոնների մասնագետների ամենատարբեր ոլորտներին վերաբերող գիտական, մեթոդական և ուսումնամեթոդական հոդվածները:

Նյութերն ընդունվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով՝ նորմերին ու պահանջներին համապատասխան:

Հրատարակման ենթակա հոդվածները ներկայացվում են ԵՊԿ Հրատարակչություն տպագիր տարբերակով 0001, Երևան, Մարկ Գրիգորյան 2, 103 սենյակ և Word տարբերակով YSCPublishingHouse@gmail.com էլ. հասցեին մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 30-ը:

Հոդվածները քննարկվում են խմբագրական խորհրդի ամենամյա նիստում և երաշխավորվում հրատարակման՝ համաձայն սույն կարգին:

Ուշադրությո՛ւն. Խմբագրական խորհուրդը կարող է մերժել հոդվածի հրապարակումը տարեգրքում՝ վերը նշված նորմերին և պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում: Խորհրդի որոշումն ենթակա չէ բողոքարկման: