pages-headerՈրակավորման ծրագրեր
Առաքելություն
Կրթությունը կանգ չի առնում դպրոցը կամ բուհը ավարտելուն պես. այն մարդու կյանքի անբաժանելի մի մասն է։ Հենց այս սկզբունքի վրա են հիմնված Կոնսերվատրոիայի լրացուցիչ կրթական դասընթացները։

Ծրագիրը առաջարկում է ֆակուլտատիվ դասընթացներ, նախապատրաստական դասընթացներ, կատարողական և ստեղծագործական բարձրագույն վարպետության լրացուցիչ կրթություն։

Ծրագրեր

conservatory