pages-headerԼարային գործիքներ
Նկարագիր
«Կատարողական արվեստ» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի մասնագիտացումներից է «Գործիքային կատարողական արվեստ» /Լարային գործիքներ/ մասնագիտացումը։

Կրթության արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի համալիր գիտելիքներ հայ և համաշխարհային երաժշտական արվեստի, լարային գործիքների կատարողական արվեստի, իր մասնագիտական գործիքի կատարողական ոճերի, նվագացանկի վերաբերյալ, կիմանա տարբեր գեղարվեստական ժամանակաշրջանների արտահայտչամիջոցները և տեխնիկաները, կկարողանա ազատորեն կիրառել դրանք գործնական աշխատանքում, կկարողանա կատարել և մեկնաբանել տարբեր դարաշրջանների դասական երաժշտություն թե՛ որպես մենակատար և թե՛ անսամբլի, նվագախմբի երաժիշտ, իրականացնել գործունեություն որպես երաժիշտ-կատարող և դասավանդող։

ՀՀ քաղաքացիներ

Արտերկրի քաղաքացիներ