pages-headerՋազ գործիքներ
Նկարագիր
«Կատարողական արվեստ» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի մասնագիտացումներից է «Գործիքային կատարողական արվեստ» /Ջազ գործիքներ/ մասնագիտացումը։

Կրթության արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի համալիր գիտելիքներ հայ և համաշխարհային երաժշտական արվեստի, ջազ և էստրադային երաժշտության, իր մասնագիտական գործիքի կատարողական արվեստի, ոճերի, նվագացանկի վերաբերյալ, կիմանա տարբեր ճյուղերի և ոճական ուղղությունների արտահայտչամիջոցները և տեխնիկաները, կկարողանա ազատորեն կիրառել դրանք գործնականում, կկարողանա կատարել և մեկնաբանել երաժշտական ստեղծագործություններ թե՛ որպես մենակատար և թե՛ անսամբլի, նվագախմբի արտիստ, իրականացնել գործունեություն որպես երաժիշտ-կատարող և դասավանդող։

ՀՀ քաղաքացիներ

Արտերկրի քաղաքացիներ