pages-headerԵրաժշտական արվեստ (Կոմպոզիցիա)
Նկարագիր
«Երաժշտական արվեստ» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագիրն առաջարկում է «Երաժշտական արվեստ (Կոմպոզիցիա)» մասնագիտացումը։

Կրթության արդյունքում ուսանողը ձեռք է բերում համալիր գիտելիքներ անցյալի և արդի երաժշտական ձևերի, ժանրերի, արտահայտչամիջոցների, կոմպոզիցիոն տեխնիկաների վերաբերյալ, կարողանում է կիրառել դրանք սեփական ստեղծագործություններում։

ՀՀ քաղաքացիներ

Արտերկրի քաղաքացիներ