pages-headerՈւսումնական բաժին
Մեր Մասին
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը զբաղվում է կոնսերվատորիայի միջազգային հանրահրչակմամբ տարատեսակ մշակութային և ակադեմիական ծրագրեր զարգացնելու, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բնագավառում երաժշտական բուհի առաջխաղացումը ապահովելու միջոցով։

Գործառույթներ

ԵՊԿ Որակի ապահովման բաժնի գլխավոր նպատակն է ապահովել բուհում մատուցվող կրթական ծառայությունների արդյունավետությունը, համապատասխանեցնել դրանք բուհի կողմից սահմանած նպատակներին: Այն միտված է Կոնսերվատորիայի առաքելության և ռազմավարական ծրագրով սահմանված նպատակների իրականացմանը:

Որակի ապահովման բաժինն իր գործունեության յուրաքանչյուր փուլում, այն է՝ կրթության որակի վերահսկողության ապահովում և շարունակական բարելավում, կարևորում և կիրառում է ՊԻՍԲ (պլանավորել, իրականացնել, ստուգել, բարելավել) մոդելը:

Բաժինն իր գործառույթներն իրականացնում է ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական հետ հարցումների, ֆոկուս-խմբային քննարկումների, անհատական հարցազրույցների, մշտադիտարկումների արդյունքների ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների միջոցով:

Աշխատակիցներ

Conservatory

Նարինե Ավետիսյան

Բաժնի վարիչ

Conservatory

Նարինե Ավետիսյան

Բաժնի վարիչ

Conservatory

Նարինե Ավետիսյան

Բաժնի վարիչ

Փաստաթղթեր

ՈՒնե՞ք հարցեր

Նոնա Ոսկանյան

Քարտուղար

(+374) 10 52 39 93 (ներքին՝ 131)

onurijanyan02@conservatory.am