Welcome!

Dear students, Yerevan State Conservatory is the musical higher education institution of all Armenians. It has rich cultural traditions. All the Armenian musical bands and performers are the graduates of this conservatory. Internationally renowned and respected musicians have professed in this university. Today students of our Conservatory perform in various concert halls around the world taking their own stand among honorable musicians from different countries. From now on, you are both a responsible person for the Conservatory, and a young musician who shares its fame and honor. I wish you a productive work for your education as well as professional development. I am sure that Yerevan State Conservatory after Komitas will become the focal point of your professional life.

 

 

YSC rector, Prof. Shahen Shahinyan

2014-2015 ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների արդյունքներ

Ստորև ներկայացված են 2014-2015 ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների արդյունքները. 

Ներբեռնել

Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային 10-րդ մրցույթ /դաշնամուր/

Հունիսի 6-14 Երևանում, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում  անցկացվեց Արամ Խաչատրյանի անվան 10-րդ հոբելյանական մրցույթը:

Մրցույթի հաղթողներ են ճանաչվել՝

Անաստասիա Նեստերովա /Ռուսաստան/ - 2-րդ մրցանակ

Եվգենի Ստարոդուբցև /Ռուսաստան/ - 2-րդ մրցանակ

Ստեփան Սիմոնյան /Ռուսաստան/ - 3-րդ մրցանակ

Ջիա Ռեն /Չինաստան/ - 4-րդ մրցանակ

Read more ...

2014-15 ուս. տարվա մագիստրոսական կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերի ընդունելության արդյունքներ

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

«Երաժշտական արվեստ» մասնագիտություն

2014-15 ուս. տարվա մագիստրոսական կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ

ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված, պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար),

պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով և

առանց տարկետման իրավունքի ուսուցման տեղերի

ընդունելության արդյունքներ

Read more ...