Welcome!

Dear students, Yerevan State Conservatory is the musical higher education institution of all Armenians. It has rich cultural traditions. All the Armenian musical bands and performers are the graduates of this conservatory. Internationally renowned and respected musicians have professed in this university. Today students of our Conservatory perform in various concert halls around the world taking their own stand among honorable musicians from different countries. From now on, you are both a responsible person for the Conservatory, and a young musician who shares its fame and honor. I wish you a productive work for your education as well as professional development. I am sure that Yerevan State Conservatory after Komitas will become the focal point of your professional life.

 

 

YSC rector, Prof. Shahen Shahinyan

BOOST-ի հայաստանյան գործընկերների հանդիպումը կոնսերվատորիայում

Ս/թ. մարտի 6-ին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում տեղի ունեցավ BOOST ծրագրի հայաստանյան գործընկերների հանդիպում՝ բարսելոնյան վերապատրաստումներից հետո:

Հանդիպմանը քննարկվեցին ընթացիք հարցեր: Ինչպես նաև մշակվեցին միջազգայնացման ռազմավարության նախագծի պատրաստման հետագա քայրերը:

eMasterclass on Introduction of Armenian and Estonian National Instruments

Միջազգայնացման քաղաքականության հարցը ռեկտորատի նիստում

Ս.թ. փետրվարի 28-ին ԵՊԿ ռեկտորատի հերթական նիստում կոնսերվատորիայից Էրազմուս+ BOOST /Հայաստանյան համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում/ ծրագրի շրջանակներում Բարսելոնա մեկնած աշխատախումբը ներկայացրեց վերապատրաստումների բովանդակությունը: Ռեկտորատի անդամները քննարկեցին հետագա քայլերը և առաջարկվեց վեր հանված խնդիրները դնել քննարկման ԵՊԿ առաջիկա Գիտական խորհրդի նիստում, որը տեղի կունենա 07.03.2018թ:

Read more ...