Welcome!

Dear students, Yerevan State Conservatory is the musical higher education institution of all Armenians. It has rich cultural traditions. All the Armenian musical bands and performers are the graduates of this conservatory. Internationally renowned and respected musicians have professed in this university. Today students of our Conservatory perform in various concert halls around the world taking their own stand among honorable musicians from different countries. From now on, you are both a responsible person for the Conservatory, and a young musician who shares its fame and honor. I wish you a productive work for your education as well as professional development. I am sure that Yerevan State Conservatory after Komitas will become the focal point of your professional life.

 

 

YSC rector, Prof. Shahen Shahinyan

Դասախոսություն ԱՄՆ-ում

Ս/թ. փետրվարի 20-22 ԱՄՆ-ում, Ատլանտա քաղաքի Էմորի համալսարանում պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության համար դասախոությամբ հանդես եկավ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի կատարողական արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Իրինա Զոլոտովան: Դասախոսությունը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց մասնագիտական շրջանակներում:

Read more ...

Հանդիպում ռեկտորի հետ ERASMUS + BOOST ծրագրի շրջանակներում

Էրազմուս+ BOOST /Հայաստանյան համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում/ ծրագրի շրջանակներում Բարսելոնայի Կատալոնիայի պոլիտեխնիկական համալսարանում տեղի ունեցած «Միջազգայնացման Ռազմավարության պլանի ստեղծման հիմունքները» վերապատրաստման ԵՊԿ-ի մասնակիցները՝ Միջազգային գծով պրոռեկտոր Ա.Ավանեսովը, Որակի ապահովման բաժնի ղեկավար Ն.Ավետիսյանը, ասպիրանտուրայի բաժնի ղեկավար Ռ.Սմբատյանը և միջազգայնացման բաժնի աշխատակից Ա.Հովհաննիսյանը  հանդիպեցին ԵՊԿ ռեկտոր Շահեն Շահինյանի հետ:

Read more ...

ERASMUS + BOOST BOOSTING ARMENIAN UNIVERSITIES Internatioalization Strategy and Marketing Barcelona 19-25 February, 2018

Ս.թ. փետրվարի 19-25-ը Բարսելոնայում (Իսպանիա) Էրազմուս+ BOOST /Հայաստանյան համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում/ ծրագրի շրջանակներում Բարսելոնայի Կատալունիայի պոլիտեխնիկական համալսարանում ԵՊԿ-ի ներկայացուցիչներ՝ Ա.Ավանեսովը, Ն.Ավետիսյանը, Ա.Հովհաննիսյանը և Ռ.Սմբատյանը,  մասնակցեցին «Միջազգայնացման Ռազմավարության պլանի ստեղծման հիմունքները» թեմայով վերապատրաստմանը:

Read more ...