Welcome!

Dear students, Yerevan State Conservatory is the musical higher education institution of all Armenians. It has rich cultural traditions. All the Armenian musical bands and performers are the graduates of this conservatory. Internationally renowned and respected musicians have professed in this university. Today students of our Conservatory perform in various concert halls around the world taking their own stand among honorable musicians from different countries. From now on, you are both a responsible person for the Conservatory, and a young musician who shares its fame and honor. I wish you a productive work for your education as well as professional development. I am sure that Yerevan State Conservatory after Komitas will become the focal point of your professional life.

 

 

YSC rector, Prof. Shahen Shahinyan

Ռուսաստանի Մեծ թատրոնը հայտարարում է լսումներ «Երիտասարդական Օպերային Ծրագիր» նախագծում ընդգրկվելու համար

Հայտարարվում են լսումներ Ռուսաստանի Մեծ թատրոնի 2017-18թթ. թատերաշրջանի Երիտասարդական օպերային ծրագրում ընդգրկվելու համար՝ մենակատար-երգիչ մասնագիտությամբ: Լսումներին կարող են մասնակցել 1983-1997թթ. ընկած ժամանակաշրջանում ծնված կատարողներ, ովքեր ստացել են երաժշտական բարձրագույն կրթություն կամ դեռևս սովորում են բուհում: Մրցութային լսումների անցկացման կարգի մասին և հայտերը ներկայացնելու համար կարող եք տեղեկանալ ստորև նշված հասցեյով՝ http://bolshoi.ru/about/press/articles/none/5121/ Լսումները կանցկացվեն հունիսի 3-ին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում:

I, CULTURE Orchestra 2017 թվականի ունկնդրումները կոնսերվատորիայում

Մարտի 13-ին, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում կայացան 2017 թվականի I, CULTURE Orchestra միջազգային ամենամյա նախագծի 2-րդ փուլի ունկնդրումները, որին մասնակցեցին 26 երաժիշտ կատարողներ:

Read more ...

«Chor Akademie». հայաստանյան ունկնդրումներ

2017 թվականի մարտի 10-ին, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դահլիճում տեղի ունեցան Լյուբեկի /Գերմանիա/ «Chor Akademie» երաժշտական ծրագրի

հայաստանյան ունկնդրումները, որին մասնակցեցին 23 երիտասարդ երգիչ-երգչուհիներ: Երևան էին ժամանել «Chor Akademie» հիմնադիր, ժյուրիի նախագահ Ռոլֆ Բեքը և Լյուցիյա

Դուխոնովան:

Read more ...