Welcome!

Dear students, Yerevan State Conservatory is the musical higher education institution of all Armenians. It has rich cultural traditions. All the Armenian musical bands and performers are the graduates of this conservatory. Internationally renowned and respected musicians have professed in this university. Today students of our Conservatory perform in various concert halls around the world taking their own stand among honorable musicians from different countries. From now on, you are both a responsible person for the Conservatory, and a young musician who shares its fame and honor. I wish you a productive work for your education as well as professional development. I am sure that Yerevan State Conservatory after Komitas will become the focal point of your professional life.

 

 

YSC rector, Prof. Shahen Shahinyan

2016թ., ապրիլի 2-7-ը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում կայացավ Հեղինե

Տեր-Ղևոնդյանի անվան կոնցերտմայստերների հանրապետական V մրցույթը: Մրցույթի կազմակերպինչն էր

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, աջակիցները՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը և

Ամերիկայի ՀՕՖ-ի Հայաստանի մասնաճյուղը:

 

Շնորհվեց երկու առաջին մրցանակ՝ Աշոտ Պետրոսյանին /նաև հատում մրցանակ «Արիայի լավագույն

կատարման համար»/ և Արգինա Հարությունյանին /նաև հատուկ մրցանակ «Հայ կոմպոզիտորի

ստեղծագործության լավագույն կատարման համար»/, երկու երրորդ մրցանակ՝ Մարիամ Ղազանչյանին և

Նելլի Նադարյանին, ինչպես նաև «Լավագույն մենակատար» հատուկ մրցանակի արժանացավ երգիչ

Ալեքսանդր Ժույկովը: Երկրորդ մրցանակ չշնորհվեց: