ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ՝ 2019թ. սեպտեմբերին կայանալիք

Tsinandali Festival-ի շրջանակներում Pan Caucasian Youth Orchestra

/Համակովկասյան Երիտասարդական Նվագախումբ/ ընդգրկվելու համար:

Նվագախմբում ընդգրկվելու պայմաններին ծանոթանալու և մասնակցության հայտ
ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է այցելել փառատոնի պաշտոնական կայքը հետևյալ

հղումով՝ http://tsinandalifestival.ge/pages/orchestra/:

Գրանցման մասին տեղեկացնել նվագախմբային դեկանատի լաբորանտին:

Նվագախմբի կազմ ընդգրկվելու երևանյան լսումները տեղի կունենան 2019թ. ապրիլի 6,

7, 8:

Դասական երաժշտության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի Երիտասարդական Մրցանակ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԻԱՅԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԻԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է
2018/2019 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ» ԺԷ.00.02. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ 1/մեկ/ ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ:
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ
ՄԻՆՉԵՎ Ս/Թ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ
110 ՍԵՆՅԱԿՈՒՄ, ԺԱՄԸ 12.00-14.00-Ը:
Տեղեկատու հեռ. 055-00-21-54