Հայտարարվում է մրցույթ՝ 2019թ. սեպտեմբերին կայանալիք

Tsinandali Festival-ի շրջանակներում Pan Caucasian Youth Orchestra

/Համակովկասյան Երիտասարդական Նվագախումբ/ ընդգրկվելու համար:

Նվագախմբում ընդգրկվելու պայմաններին ծանոթանալու և մասնակցության հայտ
ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է այցելել փառատոնի պաշտոնական կայքը հետևյալ

հղումով՝ http://tsinandalifestival.ge/pages/orchestra/:

Գրանցման մասին տեղեկացնել նվագախմբային դեկանատի լաբորանտին:

Նվագախմբի կազմ ընդգրկվելու երևանյան լսումները տեղի կունենան 2019թ. ապրիլի 6,

7, 8: