ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԻԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է
2018/2019 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ» ԺԷ.00.02. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ 1/մեկ/ ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ:
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ
ՄԻՆՉԵՎ Ս/Թ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ
110 ՍԵՆՅԱԿՈՒՄ, ԺԱՄԸ 12.00-14.00-Ը:
Տեղեկատու հեռ. 055-00-21-54