Ստորև ներկայացված են 2015-2016 ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների արդյունքները.

Ներբեռնել