Ս.թ Հոկտեմբերի 27-ին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի աշխատանքային
խումբը վերադարձավ Տալինի այցից /Էստոնիա/ Էրազմուս+ BOOST /Հայաստանյան
համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում/, ուր ծրագրի
շրջանակներում Տալինի տեխնիկական համալսարանում (TTU) տեղի ունեցավ ուսուցողական
շաբաթ:

Ավելին …

Սույն թվականի սեպտեմբերի 27-ին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում,
ERASMUS+ BOOST («Հայաստանյան hամալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և
մարքետինգի խթանում») ծրագրի րջանակներում կայացավ «Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման
հեռանկարները» խորագրով միջազգային համաժողով:

Ավելին …

     

        Հրավիրում ենք մասնակցելու «Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման հեռանկարները» խորագրով միջազգային համաժողովին, որը տեղի կունենա 2018թ. սեպտեմբերի 27-ին, ժամը 10-ին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, ERASMUS+ BOOST («Հայաստանյան hամալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքետինգի խթանում») ծրագրի շրջանակներում:
        ERASMUS+ BOOST եռամյա (2016-2019թթ.) ծրագրի նպատակն է ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության և գործիքակազմի մշակման միջոցով ամրապնդել և խթանել Հայաստանում բարձրագույն կրթության միջազգայնացումը:
        Համաժողովի ընթացքում մեր արտասահմանցի գործընկերները, կներկայացնեն իրենց փորձը համալսարանների միջազգայնացման, ակադեմիական շարժունության, զարգացման հեռանկարների, անհրաժեշտ միջմշակութային հաղորդակցման հմտությունների ձևավորման վերաբերյալ:
        Համաժողովն իրականացվելու է երեք հիմնական բաժիններով՝

            ⦁ Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ռազմավարական մոտեցումները
            ⦁ Բարձրագույն կթրության միջազգայնացման խթանման և գրավչության բարձրացման միջոցները
            ⦁ Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման լավագույն փորձը:

        Աշխատանքային լեզուներն են հայերեն և անգլերեն՝ համաժամանակյա թարգմանությամբ:
        Համաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 20-ը հետևյալ հղմամբ՝

        https://goo.gl/forms/qjX9yj34CRZ8uA9r1